top of page
Ontwikkeltools

Ontwikkeling vraagt tijd, aandacht en geduld. Ontwikkeltools helpen je om de verandervraag scherper te krijgen, om de harde en zachte factoren beter te zien of om een ander gesprek op gang te brengen. Een tool kan verdieping, verrassing en een duidelijke structuur aan het gesprek te geven. Wat ontwikkeltools met elkaar gemeen hebben, is dat ze een gedeelde taal geven om complexere gesprekken te voeren.Ik werk met onderstaande tools.

CULTUUR SCAN

Over patronen en ongeschreven regels

Diepte-interviews met mensen in alle lagen van de organisatie. Vragen stellen, observeren, onder water kijken en boven water praten. Kijken wat er nu eigenlijk echt gebeurt, echt belangrijk is en wie de beslissingen neemt. Welke dingen vallen op, wat herhaalt zich zo vaak in het groot en in het klein dat het een patroon lijkt, welke regels moet eigenlijk iedereen kennen om succesvol te zijn. Dit cultuurinzicht levert genoeg op om te besluiten wat de organisatie wil veranderen en wat de veranderkoers moet zijn. De assessment is geïnspireerd op corporate antropologie.

grand-central-station-690180_1280.jpg
water-2986837__480.jpg

TEAM SCAN

Over positiviteit en productiviteit

Een snellere en meer kwantitatief weergegeven online scan, ingevuld door alle teamleden. Het levert een dynamisch overzicht van hoe het team zichzelf ziet in de onderstroom (vertrouwen, humor, etc) en hoe het zichzelf ziet in de bovenstroom (doelen, KPI's, etc.) Beiden moeten goed zijn voor een soepel team dat daadwerkelijk resultaten haalt en verbetert. De gebruikte scan is van Team Coaching International.

WAARDENPROFIELEN

Over waarden die de organisatie en de mensen drijven

Gelukkig is verandering niets nieuws. We hebben er al mee te maken sinds mensenheugenis. Elke organisatie gaat door een eigen beweging van groei, vernieuwing en stabilisering. Wat is belangrijk in jouw organisatie? Wat zijn de belangrijkste drijfveren van mensen? Welke drijfveren zouden helpen om door te kunnen? De waardeprofielen geven je een breed kleurenpalet om de ontwikkeling van de organisatie te duiden. Het stelt je als leiders in staat om op organische en pragmatische wijze de organisatie verder te ontwikkelen. De gebruikte profielen zijn van Core Commit.

stained-glass-1181864__480.jpg
light-4297386__480.jpg

MBTI PROFIEL

Over verschillen, overeenkomsten en samenwerking

De Meyers Briggs Type Indicator laat je zien wat je persoonlijke voorkeuren zijn. Het kijkt daarbij naar zaken als introversie en extraversie, naar voelen en denken en nog twee andere dimensies. Wat het vooral doet is woorden geven aan hoe jij anders of hetzelfde bent als anderen. Hoe je dat helpt of juist hindert in je werk en je privé leven. Dit profiel kan worden ingezet voor individuen maar ook voor teamontwikkeltrajecten. Zo kan het bijvoorbeeld handig zijn als een team weet dat het verschil tussen een introverte en een extraverte voorkeur 7 seconden is... De gebruikte profielen zijn van The Meyers-Briggs Company.

bottom of page