spiral stairs.jpg
Veranderleiderschap in organisaties

Veranderingen zijn er altijd. Organisaties staan steeds weer voor de uitdaging om te verbeteren, te innoveren en te veranderen. Soms door een directe urgentie, soms door een stip die veel verder in de toekomst ligt. En soms tegelijk. Dan voelt het als een opeenstapeling van verandervraagstukken. Op papier heel duidelijk, maar in het echte leven zie je vooral het ongemak en onbegrip.

 

Stokes Connect begint met een scan. Wat is die verandering nu eigenlijk? Is het een transformatie, een conflict, een implementatie, een cultuurverandering? Wanneer dat plaatje duidelijker is, dan zie je ook wat je als leiders te doen hebt voor een soepele en duurzame verandering. Met vertrouwen in de kennis en kunde van de mensen in de organisatie, gaan we aan de slag met gesprekken, workshops en leiderschapscoaching. Leidend tot een pragmatische veranderaanpak, een plan van doen. 

Daarin staan jouw acties als leider centraal. Waarom? Zie het als een cirkel. Zonder verandering heb je ook geen leiders nodig. Omdat er altijd verandering is, heb je altijd veranderleiders nodig. Elke verandering staat en valt met het leiderschap. Etc. 

vrouw.jpg
Coaching voor leiders

Daar ben je dan. Leider van de verandering. Of misschien wel leider in verandering. Je bent bezig met transities. Van mensen, processen, doelen, en daarmee meteen ook van jezelf. Je bent je eigen "in-between" in gegaan. Wat je gister wist, is morgen anders.  

Coaching helpt je met twee dingen. Het eerste is inzicht in wat jij te doen hebt als leider om je organisatie en team(s) goed te leiden. Wat betekent de verandering voor je mensen? Wat wordt van jou verwacht in doen en laten? Hoe help je de organisatie naar een duurzame verandering die beklijft en resultaat oplevert?

Daarnaast is er coaching voor jou als persoon. Wat gebeurt er met jou, wat leer je, waar loop je tegenaan, welke twijfels komen elke keer weer boven, waar zit je zelfvertrouwen en waar juist niet? Elke leider gaat regelmatig door een persoonlijke transitie, een eigen ontwikkeling. Coaching geeft je de ondersteuning en spiegel voor jouw eigen verandering. 

hands-various-colors-united_edited.jpg
Teamwerk maatwerk

Teams zijn de plekken waar de beweging goed gevoeld wordt. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor het resultaat. Daar worden de beslissingen genomen. Het zijn ook de plekken waar je samen lacht en een beetje ruziet. Waar je bij elkaar betrokken bent. Waar het verandergedoe hoog kan oplopen. 

Stokes Connect begeleidt teams in deze beweging. Teams die soepel met een verandering om willen gaan. Of teams waar het verandergedoe de sfeer heeft overgenomen en je er zelf niet meer zo goed uit komt. Teams die we weten dat een ze een stem van buiten nodig hebben voor reflectie, stimulans en nieuwe inzichten. 

De eerste stap is een scan. Door diepte-interviews met teamleden of door het invullen van een online team scan. Daarbij kijken we naar zachte factoren als cultuur, vertrouwen en trots, en naar harde factoren als doelen, afstemming en strategie. Beide type scans geven je als het team een ingang tot een ander gesprek. Zodat je samen kan kiezen wat jullie volgende stappen zijn. Pragmatisch en verbindend. 

We verbinden ons aan elkaar voor een traject van meerdere sessies. Teamontwikkeling is als het versterken van je spieren. Het vraagt tijd en aandacht. En soms ook wat geduld.